DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ánh Ngọc
13-12-2018 14:06
Kinhtedothi - Ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam khoá VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với 100% số phiếu bầu.
 Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi họp báo
Trưa 13/12, T.Ư HND Việt Nam tổ chức họp báo Thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của HND Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức trọng thể từ ngày 11 - 13/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và Nhân dân cả nước và cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
Tham dự Đại hội có 999 đại biểu, trong đó đại biểu là nam: 702 đại biểu (70,27%); đại biểu là nữ: 297 đại biểu (29,73%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 178 đại biểu (17,82%); đại biểu là tín đồ tôn giáo: 25 đại biểu (2,50%); đại biểu có học hàm giáo sư, phó giáo sư và học vị tiến sỹ, thạc sỹ: 135 đại biểu (13,51%). Độ tuổi bình quân của các đại biểu: 47,37 tuổi; Đại biểu cao tuổi nhất: 65 tuổi; đại biểu ít tuổi nhất: 22 tuổi.
Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao đã có hơn 157 lượt ý kiến của đại biểu tại Đại hội và 80 báo cáo tham luận bằng văn bản, đại diện cho các tỉnh, thành ủy, HND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các nhà khoa học, các DN… Hầu hết các ý kiến đồng tình với Báo cáo của Ban Chấp hành khóa VI trình Đại hội.
Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng, cả về tình hình khó khăn, thuận lợi và những kết quả nổi bật của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua 14 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đó là: Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Kết nạp ít nhất 1,2 triệu hội viên mới trở lên, 85% Cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên; Có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; Hàng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên; 85% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế…
Đại hội cũng đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đó là: Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu tại Đại hội, Điều lệ HND Việt Nam sửa đổi có 8 chương 26 điều. So với Điều lệ HND Việt Nam hiện hành, Điều lệ HND Việt Nam sửa đổi có một số điểm mới như: Tăng từ 26 điều lên 28 điều; mở rộng khái niệm “Hội viên HND Việt Nam”; cho phép thành lập Ủy ban Kiểm tra của HND 4 cấp, từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở.
Đáng chú ý, Đại hội đã bầu 119 uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023). So với Đại hội VI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm 6 đồng chí (Đại hội VI có 125 Ủy viên). 100% đồng chí được Đại hội bầu trúng cử Ban Chấp hành có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định.
Trong số 119 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023: cơ quan T.Ư Hội có 35 đồng chí, chiếm 29,4%; Thường trực HND các tỉnh, thành phố có 63 đồng chí, chiếm 52,9%; bộ, ngành, đoàn thể có 5 đồng chí, chiếm 4,2%; DN có 5 đồng chí, chiếm 4,2%; hội viên tiêu biểu có 3 đồng chí, chiếm 2,5%; lãnh đạo Hợp tác xã có 3 đồng chí, chiếm 2,5%; nhà khoa học có 5 đồng chí, chiếm 4,2%.
Ngày 12/12, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VII đã bầu 21 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam.
Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư HND Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018 - 2023) với 100% số phiếu bầu.
Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Lương Quốc Đoàn (tái cử); ông Phạm Tiến Nam (tái cử); ông Đinh Khắc Đính (tái cử); bà Bùi Thị Thơm (bổ sung); ông Nguyễn Xuân Định (bổ sung).