DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Phân bổ vốn cho chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn

26-03-2015 17:01
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện “Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng” từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 (Chương trình PforR).
Theo đó, phân bổ 2,5 tỷ đồng để thực hiện Chương trình trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là đơn vị tiếp nhận vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giải ngân cho Chương trình và chuyển tiền cho các đơn vị thực hiện các hợp phần của Chương trình theo quy định.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ và kinh phí có trách nhiệm phân bổ dự toán chi cho các đơn vị trực thuộc theo quy định và sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện thanh quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo định kỳ, các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình giải ngân và thực hiện Chương trình gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo chung…

Chương trình PforR tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng sẽ hướng đến xây dựng, cải tạo điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh trực tiếp cho hơn 1,7 triệu người dân tại 240 xã với 340.000 điểm đấu nối cấp nước tới hộ gia đình thông qua các hệ thống cấp nước tập trung; 1.440 công trình vệ sinh công cộng được xây mới hoặc cải tạo; 130.000 nhà tiêu hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo; Năng lực của chính quyền Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh được cải thiện trong công tác quản lý, giám sát và điều hành lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn…

Chương trình có tổng nguồn vốn là 230,5 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 200 triệu USD, vốn đối ứng từ ngân sách là 10,5 triệu USD, còn lại là vốn đóng góp từ cộng đồng.
TAG: