DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phân rõ trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng

Lâm Nguyễn
10-11-2017 09:03
Kinhtedothi - Trước nguy cơ cháy rừng vào mùa khô, vừa qua, UBND TP đã ban hành Công văn số 5585/UBND-KT yêu cầu sở ngành, địa phương có rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.
Theo đó, yêu cầu Sở NN&PTNT và sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCC rừng đến cán bộ, nhân viên và Nhân dân trên địa bàn biết để chủ động thực hiện phòng chống. Nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị, chủ rừng trong quản lý, bảo vệ, phát triển, PCCC rừng.
 Thị xã Sơn Tây tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tăng cường công tác kiểm tra chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển, sử dụng môi trường rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp.
Sở NN&PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 1/2/2013, báo cáo UBND thành phố. Chủ trì phối họp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC TP, UBND các huyện, thị xã có rừng, đất lâm nghiệp, các chủ rừng kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các công trình phục vụ công tác PCCC rừng trên địa bàn, đề xuất phương án PCCC rừng, báo cáo UBND TP. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
UBND các huyện, thị xã có rừng xây dựng phương án PCCC cho từng khu rừng cụ thể, gửi Sở NN&PTNT, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia ý kiến trước khi ký ban hành. Chuẩn bị tốt các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ” phục vụ công tác PCCC rừng hiệu quả ngay từ giờ đầu. Đặc biệt, cần phân công rõ trách nhiệm đồng chí lãnh đạo huyện, thị xã phụ trách công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCC rừng. Chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCC rừng trên địa bàn...