DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phê duyệt 5 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19

Công Thọ - Thủy Tiên
07-07-2020 23:06
Kinhtedothi - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt 5 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.
Tin liên quan
  • Thêm nghị định hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19 Thêm nghị định hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19
 Ảnh minh họa 
Bao gồm: 02 lĩnh vực lao động, tiền lương (hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch C0VID-19; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19); 3 lĩnh vực việc làm (hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19; hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVID-19).
Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.