DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Cần nâng cao nhận thức trong dân vận, công tác thanh niên

Trần Long - Phạm Hùng
09-08-2018 18:26
Kinhtedothi - Chiều 9/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 –NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Tin liên quan
Dự và chỉ đạo tại hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng
Vai trò công tác dân vận được nâng lên
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 –NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố và quan hệ Nhân dân với Đảng, Nhà nước được tăng cường. Qua đó đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.
Ngoài ra, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ TP đến cơ sở được tăng cường và có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra“. Bên cạnh đó, Hà Nội đã tập trung củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền, đẩy mạnh thực hiện dân vận chính quyền và dân vận của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, triển khai sáng tạo với nhiều cách làm, nội dung phong phú và có hiệu quả qua các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Về kết quả thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X), trong 10 năm qua, Hà Nội đã có nhiều đề án, dự án, chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho Thanh niên. Đặc biệt, TP đã ưu tiên nguồn lực cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.
 Toàn cảnh Hội nghị
Theo đó, trung bình mỗi năm, TP bố trí 80 tỷ đồng cho các dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập; đầu tư trên 116 tỷ đồng hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, hoạt động dạy nghề tư thục, dân lập được TP khuyến khích phát triển. Đến nay, trên địa bàn TP có 372 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trong 10 năm qua đã đào tạo nghề cho trên 1,6 triệu lao động (đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2017 đạt 60,7% và gấp đôi so với năm 2008)…
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện 2 Nghị quyết của T.Ư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, các cấp ủy đảng cần thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận; vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích. 
Đối với công tác dân vận, các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất, đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể Nhân dân các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đi đôi với thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục rà soát các chương trình, đề án, hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường phát triển và xã hội hóa các hoạt động giáo dục, đào tạo trên địa bàn TP. Tập trung nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề, đảm bảo nâng tỷ lệ số lao động trẻ đã qua đào tạo để thanh niên có nhiều cơ hội tìm việc làm. Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới cơ sở cần tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TP.
 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên phát huy vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và khắc phục bệnh hình thức. Đặc biệt, tổ chức đoàn các cấp cần tập trung làm tốt công tác thu hút, tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên trong thanh niên các khu vực, nhất là ở các vùng xa trung tâm, dân tộc, tôn giáo và trong DN khu vực ngoài nhà nước...
Thực hiện tốt công tác dân vận với 5 phương châm
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, nhằm thúc đẩy hơn nữa năm dân vận chính quyền 2018 và nỗ lực xây dựng chính quyền, thời gian qua UBND TP đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư, Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Điều này để góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp, các ngành tới UBND các quận, huyện, thị xã và đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn TP.
Để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đạt được đối với công tác dân vận trong thời gian qua, TP xác định thời gian tới sẽ tập trung làm tốt những nhiệm vụ như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực chất việc thực hiện quy chế dân chủ và đề ra các biện pháp tăng cường, củng cố việc thực hiện quy chế dân chủ một cách cụ thể. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh để góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân… Tất cả đều gắn với chủ đề của năm dân vận chính quyền 2018 với phương châm “dân vận khéo, dân vận sâu, dân vận đúng, dân vận đúng hướng, dân vận chăm”.