DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Đánh giá cán bộ phải sát với đặc điểm địa phương, đơn vị

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
24-05-2018 15:29
Kinhtedothi - Sáng 24/5, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản mới của T.Ư và Thành ủy về công tác tổ chức cán bộ. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. 
Thực hiện Quy định đánh giá cán bộ hàng tháng từ 1/7
Quán triệt quy định mới về việc đánh giá cán bộ của Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, tại Hội nghị lần thứ 7 (khoá XII), T.Ư nhận định, một trong những vấn đề bất cập, cần tập trung giải quyết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp hiện nay là công tác đánh giá cán bộ. Nhìn nhận về việc này từ thực tiễn địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy cũng khẳng định, công tác đánh giá cán bộ chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đánh giá hết từng vị trí công tác, kết quả thực chất của từng cán bộ, công chức, viên chức.
Xuất phát từ đó, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu xây dựng “Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”. Trong quá trình xây dựng, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham khảo những mô hình của một số nơi đã thực hiện đánh giá cán bộ hàng tháng và đã xin ý kiến 76 cơ quan, đơn vị.
Đến ngày 16/5/2018, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung. Theo đó, Thành ủy Hà Nội thống nhất triển khai thực hiện trên toàn hệ thống chính trị TP từ ngày 1/7/2018. Quy định gồm 3 chương, 16 điều, nêu rõ mục đích, yêu cầu; căn cứ đánh giá, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí đánh giá, xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại và khen thưởng... Trong đó, Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc thì đồng thời thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại; việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Quy trình đánh giá, xếp loại được quy định gồm 4 bước, kết quả đánh giá, xếp loại phải được công khai trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp…
 Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện 4 cấp ủy, cơ quan có kinh nghiệm trong thực hiện đánh giá cán bộ hàng tháng từ trước đều khẳng định, việc Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ rất kịp thời, cần thiết và bảo đảm tính khả thi. Nếu thực hiện tốt việc đánh giá sẽ từng bước nâng cao trách nhiệm, khích lệ tinh thần thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Phải bắt tay ngay vào cụ thể hoá để thực hiện
Ghi nhận ý nghĩa thiết thực mà quy định mới về việc đánh giá cán bộ mang lại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao việc Ban Tổ chức Thành ủy đã tập hợp thành sách những văn bản mới, quan trọng của T.Ư và Thành ủy. Nó có ý nghĩa như cuốn cẩm nang giúp cho các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có căn cứ nắm bắt và tổ chức thực hiện thuận lợi. Bởi, những văn bản của T.Ư và Thành ủy được quán triệt tại hội nghị đều có ý nghĩa rất quan trọng, hàm chứa nhiều vấn đề mới và là sự cụ thể hoá các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư. Để có thể làm tốt thì đòi hỏi các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, những cán bộ phụ trách về công tác tổ chức cán bộ phải tập trung nghiên cứu, nắm chắc để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện.
“Những nội dung này đề nghị các đồng chí phổ biến, quán triệt đến từng đảng viên, đặc biệt là các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí làm công tác tổ chức, cán bộ. Chúng ta phải nắm chắc, triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn mới của T.Ư trong các khâu của công tác cán bộ” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh và chỉ đạo các cấp, các ngành ngay sau hội nghị phải đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nhằm tăng cường công tác quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng ngừa những sai phạm về công tác tổ chức cán bộ.
 Đại biểu tham dự hội nghị. 
Đối với Quy định về khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ mới ban hành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, đây là sự chủ động của Thành ủy Hà Nội về thực hiện một trong tám nhiệm vụ của Nghị quyết 26-NQ/TƯ về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức căn cứ Quy định khung của Ban Thường vụ Thành ủy và đặc điểm, tình hình cụ thể của mình để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung, yêu cầu, tiêu chí khung mà TP đề ra và phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đặc biệt, trong tháng 6, các cấp, các ngành phải tập trung chuẩn bị để từ ngày 1/7 sẽ thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị TP.
Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, bảo đảm chất lượng và tiến độ các kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt, là một số đầu việc được Thường trực Thành ủy xác định quyết tâm phải hoàn thành trong năm 2018 như: Thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã; chuyển đổi Khu điều dưỡng cán bộ của TP ở Đồ Sơn sang mô hình doanh nghiệp; sắp xếp bộ máy, đổi mới mô hình hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ TP...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, các cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện ngay và thực hiện tốt các quy định mới của T.Ư, Thành ủy. Trong đó, có “Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP” để góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, khung quy định mới gồm 3 chương, 16 điều. Trong đó, đề ra thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng bao gồm: Tối đa 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; tối đa 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng. Quy trình đánh giá gồm 4 bước và kết quả đánh giá sẽ được công khai minh bạch. Đây vừa là biện pháp giáo dục, vừa tạo phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.