DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng

Nam Bắc-Ảnh: Phạm Hùng
17-01-2019 16:30
Kinhtedothi - Chiều 17/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.
Những kết quả tích cực
Theo báo cáo của Hội đồng TĐKT huyện Gia Lâm, năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua do TP phát động, ngay từ đầu năm, Huyện uỷ - HĐND - UBND – UB MTTQ và Hội đồng TĐKT huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực; triển khai, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn huyện; phát động các đợt thi đua gắn với những nội dung cụ thể như: Thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”…
Qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2018, huyện Gia Lâm đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kế hoạch TP giao, 22/22 chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Cụ thể, kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước (đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây). Thu ngân sách nhà nước có nhiều tiến bộ, các chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.150,6 tỷ đồng, bằng 253,7% dự toán TP và huyện giao, tăng 138,8% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. 20/20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Gia Lâm đủ điều kiện đề nghị Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2017 - 2020; triển khai nhiều mô hình sản xuất trong nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.
Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư được quan tâm; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư xây dựng được tập trung thực hiện. Công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường được tập trung quan tâm, đạt được kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh…
Ghi nhận thành tích của huyện Gia Lâm năm 2018, Nhân dân và cán bộ huyện Gia Lâm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 2 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng Nhất; 2 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba; 2 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ở cấp TP, huyện Gia Lâm có 16 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 33 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 9 gương “Người tốt, việc tốt” cấp TP. Ở cấp huyện, UBND huyện cũng đã khen thưởng 548 tập thể, 172 gia đình, 1461 cá nhân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Khen thưởng 39 tập thể Lao động tiên tiến; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 88 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 382 cá nhân.
Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Hội đồng TĐKT huyện Gia Lâm phát động phong trào thi đua, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thi đua đẩy mạnh phát triển KT-XH; hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả năm công tác 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trong đó tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, con người theo vị trí việc làm. Chủ động thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tích cực cải thiện đời sống Nhân dân. Thi đua thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với an ninh - quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương.
Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, chúc mừng những thành tích huyện Gia Lâm đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2018 và gửi lời chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao cờ thi đua cho các cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Huyện đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, TP về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, mục đích của công tác thi đua, khen thưởng; khẳng định phong trào thi đua yêu nước là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện trong năm 2019, trong đó tập trung vào các mục tiêu: Đạt chuẩn là Huyện nông thôn mới, tiếp tục xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí đô thị (nhất là 04 tiêu chí huyện chưa đạt), phấn đấu thành lập đơn vị hành chính cấp quận vào năm 2020. Thứ ba, thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”...
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao huân chương cho các cá nhân
Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cùng với việc tập trung thực hiện chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu tuyển quân năm 2019, ngay từ ngày đầu, tháng đầu; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho Nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, kỷ cương, nghĩa tình, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có tết, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công. Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, tăng cường kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh. Tổ chức tốt việc bắn pháo hoa đêm giao thừa; các hoạt động văn hóa – thể thao, quản lý lễ hội phục vụ Nhân dân đón tết đầm ấm và hạnh phúc.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2018, lãnh đạo TP tin tưởng trong năm 2019, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của huyện Gia Lâm tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 21, xây dựng quê hương Gia Lâm ngày càng phát triển bền vững, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.