DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng phức tạp

Hồng Thái
07-12-2018 16:13
Kinhtedothi - Ngày 7/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp (CCTP) Thành ủy đã chủ trì hội nghị giao ban BCĐ CCTP Thành ủy, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTP năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Cùng dự có đại diện BCĐ CCTP T.Ư, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.
Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ CCTP Thành ủy, BCĐ CCTP quận, huyện, thị ủy và các đơn vị trong TP sâu sát, kịp thời, thường xuyên, phát huy hiệu quả thiết thực. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ CCTP năm 2018, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là kết quả điều tra khám phá chung, khám phá trọng án đạt tỷ lệ cao. Công tác chấp hành pháp luật trong điều tra, bắt, giam giữ được thực hiện nghiêm túc, không có dấu hiệu oan, sai. Công tác phối hợp giữa các lực lượng điều tra, bổ trợ tư pháp được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị.
Bên cạnh đó, công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố của ngành kiểm sát có sự chuyển biến tích cực. Hoạt động xét xử của Tòa án cơ bản đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật; các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định có đảm bảo quy định, quyền, nghĩa vụ của bị cáo và những người tham gia tố tụng cơ bản được TAND hai cấp đảm bảo và tôn trọng.
Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của TP. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tể - xã hội của Thủ đô và đạt nhiều kết quả tích cực.
Các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành và cải cách thủ tục hành chính trong tiếp công dân. Việc hỗ trợ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Cơ sở vật chất các cơ quan tư pháp tiếp tục được tăng cường, kinh phí hoạt động phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất của các ngành được bảo đảm.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương nỗ lực của các cơ quan tư pháp và các sở ngành liên quan trong công tác CCTP, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn. Trong đó, một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao, chưa bám sát chương trình, kế hoạch và chưa chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCTP. Việc phối hợp giữa cơ quan tư pháp TP có lúc còn chưa kịp thời. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết 37/2012/QH13 đề ra. Kết quả thi hành án dân sự chưa hoàn thành chỉ tiêu về tiền.
TAND hai cấp TP vẫn còn một số vụ án để quá thời hạn xét xử, trong đó đặc biệt là án hành chính. Hoạt động luật sư, công chứng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Việc triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch mạng lưới trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp TP đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” theo tiến độ còn chậm so với yêu cầu.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Trưởng BCĐ CCTP Thành ủy yêu cầu: Các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các văn bản pháp luật của T.Ư, TP liên quan đến tư pháp, CCTP. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành cụ thể các luật mới có hiệu lực. Phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; duy trì tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%, khám phá trọng án đạt trên 90%. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động tư pháp gắn với Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính, nhất là các vụ án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án trọng điểm, các vụ việc có giá trị lớn liên quan đến án tham nhũng; thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết những vụ án theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giải quyết tốt các vụ án lớn, vụ án tham nhũng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp. Tăng cường phối hợp với các tố chức quốc tế, cơ quan tư pháp các nước trong hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
Ngoài ra, BCĐ CCTP Thành ủy, cấp ủy các cơ quan tư pháp, các cơ quan tổ chức có liên quan chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, triệt để, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm trong hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, xây dựng cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp của TP. Chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp trên địa bàn, từ TP đến các quận, huyện; quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động, đầu tư xây dựng trụ sở cho các cơ quan tư pháp.