DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Hoạt động của HĐND nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm

Hà Bình
04-12-2017 09:47
Kinhtedothi - Sáng 4/12, báo cáo trước Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Khóa XV về kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhận định: Hoạt động của HĐND TP có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt các công việc năm 2017 theo kế hoạch đề ra, cũng như nhiều công việc chung, đột xuất khác; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Tin liên quan
Hoàn thành cơ bản các đầu việc

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Trong năm 2017, các hoạt động trọng tâm của HĐND TP được chỉ đạo, triển khai bám sát theo Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND TP. Trong đó, cụ thể hóa thành 174 nội dung công việc trọng tâm và phân công rõ các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu và thực hiện. Hiện cơ bản toàn bộ nội dung công việc đã được triển khai theo đúng thời gian, tiến độ và đảm bảo chất lượng.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Việc phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND Thành phố, như nội dung liên quan đến đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước, cơ chế, chính sách theo những quy định mới được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND TP phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 41 dự án được HĐND TP ủy quyền đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Cho ý kiến trên 120 nội dung khi UBND TP trình xin ý kiến như: Việc chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2017-2020 cho một số huyện, thị xã; về phân bổ kế hoạch vốn năm 2017; về một số mức chi, nội dung chi; thành lập mới các tổ chức và sử dụng biên chế dự phòng…

Với nhận định, công tác tổ chức các kỳ họp HĐND TP được thực hiện chủ động, đúng quy định, đổi mới, hiệu quả, Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết: Kết quả của các kỳ họp thường kỳ đã được HĐND triển khai theo đúng quy định. Các nghị quyết sau khi được thông qua, ban hành, UBND TP đã sớm triển khai đến các cấp, các ngành, quận, huyện, thị xã, các đơn vị kinh tế và nhân dân. Tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của TP. Tình hình thực hiện các kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp được Thường trực chú trọng, chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổng hợp, theo dõi, giám sát, tái giám sát cụ thể nhằm đảm bảo quá trình thực hiện các “lời hứa”, các câu trả lời của UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, người đứng đầu chịu trách nhiệm được triển khai đúng quy định.

Điểm nhấn giám sát

Một điểm nhấn tiếp tục được khẳng định trong năm 2017 là HĐND TP đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp trong hoạt động giám sát, khảo sát. Phó Chủ tịch HĐND TP nhận định: Các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Các kết luận giám sát có chất lượng, không những đánh giá đúng thực trạng, những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục mà còn đề xuất được giải pháp khắc phục; tổng kết, chỉ ra những cách làm tốt, phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm hay góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, công tác an sinh xã hội... Kết quả sau giám sát được công bố công khai; được UBND TP và các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu và thực hiện; là kênh phản biện, tham mưu cho Thành ủy trong công tác chỉ đạo của TP; được cử tri và Nhân dân theo dõi, đồng tình, ủng hộ.
  Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV
Thống kê cho thấy, năm 2017, Thường trực HĐND TP đã quyết định thành lập đoàn và triển khai 3 đợt giám sát theo chương trình: Giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP; Giám sát thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND TP về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Giám sát của về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND TP. Cùng với đó, triển khai hoạc động giám sát về tiến độ, kết quả thực hiện một số dự án đầu tư theo kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì theo kiến nghị của cử tri. “Trong tháng 9/2017, Thường trực HĐND TP cũng đã tổ chức thành công phiên giải trình về việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành Hà Nội. Phiên giải trình lần đầu được tổ chức quy củ, chất lượng, đạt hiệu quả cao. Qua phiên giải trình tạo hiệu ứng lan tỏa tới các cấp chính quyền Thành phố trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện”, Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết.

Các ban HĐND TP đã chủ động triển khai thực hiện 37 cuộc giám sát, khảo sát của Ban theo chương trình, kế hoạch. Đồng thời thực hiện giám sát qua văn bản, khảo sát trực tiếp đối với một số vụ việc thông tin bức xúc được phản ánh qua báo chí theo lĩnh vực phụ trách theo dõi. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được đổi mới và hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ: HĐND TP cũng tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP đảm bảo kịp thời, chất lượng, phát huy vai trò của các đại biểu HĐND đặc biệt là đại biểu HĐND chuyên trách. Tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 3 tại Hà Nội; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các Ban, Văn phòng HĐND TP. Ngoài ra, HĐND TP đã thực hiện có chất lượng nhiều nội dung đột xuất, nội dung ngoài kế hoạch.

“Thường trực HĐND TP đã nâng cao chất lượng, vai trò, vị thế trong chỉ đạo, điều hành công tác chung của TP và đối với hoạt động HĐND các cấp. Công tác giám sát được triển khai bài bản, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, thực hiện các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP được đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và càng ngày càng thực chất”, Phó Chủ tịch HĐND TP nhận định.

Xác định trọng tâm hoạt động của HĐND TP năm 2018, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Hoạt động của HĐND TP sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

Trong đó, HĐND TP tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018. Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp của HĐND TP, trong đó có nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do HĐND TP bầu và phê chuẩn. Chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề năm 2018 của HĐND TP.