DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Yêu cầu báo cáo về việc sử dụng nhà đất của các cơ quan Trung ương

Doãn Thành
06-05-2021 19:21
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ, vừa ban hành Văn bản số 2957/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các bộ, ngành, cơ quan T.Ư.
Tin liên quan
  • Cơ bản hoàn thành GPMB dự án khu B Nhà khách Bộ Quốc phòng Cơ bản hoàn thành GPMB dự án khu B Nhà khách Bộ Quốc phòng
Văn bản nêu rõ: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan T và UBND  các tỉnh, TP trực thuộc T: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng điều theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19/2017-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chuyển mạnh các đơn vị có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phát triển các trung tâm điều dưỡng dành người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chính phủ yêu cầu báo cáo về việc quản lý, sử dụng nhà đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan TƯ.
Tiếp tục rà soát, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.
UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư nơi có các cơ sở nhà, đất sử dụng làm nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc các bộ, ngành, cơ quan TƯ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác định tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng đất vào mục đích làm nhà khách, khách sạn, nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bán tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất số 7 đường Thanh Niên, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn do Trung tâm điều dưỡng Thủy sản Sầm Sơn (Thanh Hóa) thuộc Công đoàn ngành Thủy sản quản lý, sử dụng.
Bộ Tài chính khẩn trương báo báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 06/2014/TTg-CN về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là văn phòng đại diện, nhà khách các bộ, cơ quan T.Ư.