DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội

Công Thọ
26-11-2019 16:17
Kinhtedothi - Chiều 26/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, - Tổ trưởng Tổ công tác của thành phố cùng Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2019.
Trong năm 2019, Tổ công tác Bộ Quốc phòng và Tổ công tác TP Hà Nội đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng phát triển TP nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Quá trình tổ chức thực hiện, đã coi trọng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh giải pháp phù hợp với thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp...
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị 
Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị quân đội trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với công an, các lực lượng chức năng của TP thường xuyên năm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại, các ngày Lễ, tết... Phối hợp đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng và TP đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Triển khai thực hiện đúng đắn, sáng tạo các quan điểm đối ngoại của Đảng trong hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn quân sự các nước đến thăm, làm việc với Thủ đô, đảm bảo an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp.
Năm 2020, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân và lực lượng vũ trang chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TƯ ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Trung ương và Bộ Quốc phòng.
Quan tâm xây dựng TP Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương đầu tàu, động lực của cả nước. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Hai bên cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, quản lý, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng.