DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY BÁO KINH TẾ& ĐÔ THỊ RA SỐ ĐẦU TIÊN * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Khắc Kiên
16-07-2018 15:25
Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 16% so với kế hoạch đề ra. Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh bình thường.
Tin liên quan
 Cụm giàn PQP-HT thuộc dự án Biển Đông 01
Xác định các khó khăn phải đối mặt trong năm 2018, ngay từ tháng 12/2017, Tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2018 đề ra.
Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 7,13 triệu tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm (khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2%; ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng). Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm.
Sản xuất điện 6 tháng đạt 11,80 tỷ kWh, vượt 5,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 823,8 nghìn tấn, vượt 3,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 3,85 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 32,7% kế hoạch năm.
Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.
 Người lao động trên giàn PQP-HT
Đáng chú ý, công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai tích cực, đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu 3 đơn vị là PVOIl, PVPower và BSR, tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu các đơn vị PVPower và BSR; công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian. Đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên. Việc thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182/TTg-ĐMDN ngày 11/8/2017 được triển khai tích cực…
Các đơn vị sản xuất như PVEP, Rusvietpetro, Biển Đông POC, PVGas, BSR, PVFCCo, PVCFC, PVPower đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng sản xuất. 17 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018, đó là: VSP, PVEP, Rusvietpetro, PVGas, BSR, PVOIL, PVPower, PVCFC, PVFCCo, PTSC, PVTrans, PVDrilling, Petrosetco, PVI, PVE, PVC, PVcomBank.
10 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 là: PVEP, Rusvietpetro, VSP, PVOIL, BSR, PVGas, PVCFC, PVPower, PVTrans và PVFCCo. 14 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, là: VSP, PVEP, BSR, PVOIL, PVPower, PVGas, PVCFC, PTSC, PVDrilling, PVTrans, PVI, Petrosetco, PVE và PVcomBank.