DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

PVN quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó

Khắc Kiên
05-08-2020 11:31
Kinhtedothi - Mục tiêu nhiệm kỳ III của Đảng bộ Tập đoàn là Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tầu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí.
Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
Ngày 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có: Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo đại diện các cơ quan T.Ư và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; cùng 297 đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất và sức mạnh đoàn kết của hơn 6 vạn đảng viên, người lao động Dầu khí.
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực của toàn Tập đoàn. Có thể khẳng định, kỳ Đại hội lần này có những dấu ấn khó lặp lại. Trong lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của PVN chưa bao giờ phải đối mặt với những tác động tiêu cực, thậm chí là nguy hiểm đến từ điều kiện bên ngoài, cũng như nội tại Tập đoàn nhiều và liên tục như vậy.
"Mặc dù vậy, nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu quan trọng, góp phần không nhỏ vào thu ngân sách, bảo đảm an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia" - ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Ông Lê Mạnh Hùng  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo.
Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Khóa II trình Đại hội, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn một lần nữa nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đã phải đối mặt trong suốt nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, Tập đoàn đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ tích cực của các bộ/ngành/địa phương.
Ngay sau Đại hội II, Đảng ủy Tập đoàn đã khẩn trương ban hành các quy chế làm việc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thông qua tổ chức đảng và đảng viên là lãnh đạo các cấp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Hàng năm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác, điểm mới trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã thảo luận, lựa chọn ưu tiên để giao nhiệm vụ cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn; HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện.
Với những giải pháp đó, Tập đoàn tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển, xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; chế biến, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… với tỷ trọng lớn, góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia. Thông qua công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa đã huy động thêm các nguồn lực từ doanh nghiệp nước ngoài, tư nhân để phát triển Tập đoàn… Các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn đã nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, Hội nghị T.Ư 5 đã ban hành Nghị quyết số 12 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh chung đó, Đảng ủy PVN cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị.
“Một nhiệm kỳ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống của “Những người đi tìm lửa” với tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, gương mẫu, đoàn kết, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn đề ra” - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định.
Nhận định bối cảnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, mà trước mắt là tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và với vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng PVN tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Nhìn lại giai đoạn 2015 - 2020, có thể thấy đây là chặng đường đánh dấu rất nhiều thăng trầm, biến đổi của ngành Dầu khí, những rủi ro, thách thức phải đối mặt ngày càng nhiều, trong khi những thuận lợi ít đi. Song, không vì những khó khăn, thất bại mà nản lòng, tập thể cán bộ, người lao động Dầu khí đã kiên định, kiên trì với mục tiêu phát triển, luôn cầu thị, thẳng thắn nhìn vào những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm để vươn lên, khẳng định bản lĩnh, ý chí, vững vàng chèo lái "con tàu" dầu khí vượt qua những cơn sóng dữ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục tạo dựng nền tảng vững chắc để tiến bước đi lên trong giai đoạn phát triển mới.
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen sẽ tác động trực tiếp đến các mặt, lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn. Mục tiêu của nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Tập đoàn là Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển PVN giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tầu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí.
Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Thực tế minh chứng, trong hoàn cảnh bất thường càng tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người Dầu khí; hơn lúc nào hết, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí và nhân dân. Với tinh thần Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động, Đảng bộ Tập đoàn sẽ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, tự tin vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn;

Đại hội cũng đã bầu đủ 24 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.