DÒNG SỰ KIỆN. * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quận Bắc Từ Liêm quán triệt công tác giám sát cho gần 400 cán bộ, đảng viên

Trần Thảo
14-09-2018 11:21
Kinhtedothi - Sáng 14/9, Quận ủy và Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức quán triệt các văn bản của T.Ư, TP, quận về công tác giám sát và nhận xét với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, gần 400 cán bộ, đảng viên đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Vương Văn Thân quán triệt các nội dung: Hướng dẫn khung để các cấp, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định về giám sát MTTQ Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lổi sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII. Hướng dẫn về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, DN, đơn vị sự nghiệp. Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TƯ ngày 09/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII. Vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch được tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.