DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quận Bắc Từ Liêm thi hành kỷ luật 24 đảng viên

Thảo Trần
07-01-2020 12:25
Kinhtedothi - Trong năm 2019, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã thi hành kỷ luật đảng 24 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên.
Tin liên quan
Ngày 7/1, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, Đảng bộ quận đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình công tác đề ra và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy-HĐND-UBND TP. Quận đã làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, do đó tạo được sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của T.Ư và TP.
Thực hiện Đề án“Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội”, quận đã tiếp nhận 45 vấn đề dư luận phản ánh, chỉ đạo giải quyết, xử lý 45 vấn đề.
 Nhân dịp này, Đảng bộ quận đã khen 34 tập thể và 61 cá nhân đã có thành tích tốt trong các lĩnh vực công tác cây dựng đảng.
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy, quận đã thành lập 5 tổ chức đảng với 17 đảng viên chính thức, kết nạp 25 đảng viên mới trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, thành lập 23 công đoàn cơ sở, 5 chi đoàn cơ sở, kết nạp 899 đoàn viên công đoàn và 250 đoàn viên. Hoàn thành tiếp nhận, chuyển giao, sắp xếp 5 tổ chức cơ sở đảng từ Đảng bộ khối công nghiệp và DN Hà Nội về quận. Chuyển giao Đảng bộ Công ty dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm và 18 đảng viên thuộc Đảng bộ Quận về sinh hoạt tại Đảng bộ khối DN Hà Nội. Quận đã thực hiện quy trình bố trí, sắp xếp 129 cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quận đã tổ chức 97 lớp/17.467 học viên, đạt 103% số lớp và 103% số học viên so với kế hoạch năm.
Trong năm, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật đảng 24 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên; đã tiếp nhận 48 đơn thư. Năm 2019, quận chỉ đạo, phát hiện 235 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2018); đã điều tra, khám phá 201/235 vụ, bắt 375 đối tượng, đạt tỷ lệ 86%; đặc biệt, khám phá kịp thời 1 vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thiết thực, hiệu quả. Hoạt động của HĐND quận có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động, khẳng định được vị trí, vai trò và làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt 2.865,355 tỷ đồng (đạt 101% dự toán giao). An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.
Trong năm, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên truyền, vận động thành lập 23/22 công đoàn cơ sở, kết nạp 899 đoàn viên công đoàn (đạt 138%). Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đoàn, năm 2019, Đoàn thanh niên quận đã kết nạp mới 1.200 đoàn viên, thành lập thêm 5 cơ sở  đoàn và 7 câu lạc bộ.
Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Quận ủy đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 mục tiêu. Trong đó, có mục tiêu thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.