DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết của Đảng

25-03-2015 16:41
Kinhtedothi - Chiều 25/3, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quận Đống Đa về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).
Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết này sẽ giúp cho các cán bộ, đảng viên trong toàn quận Đống Đa nắm vững các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu trong các văn kiện, Nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua; trên cơ sở đó tham gia triển khai góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện, nghị quyết, kết luận; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
Ông Lê Tiến Nhật – Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu khai mạc tại hội nghị.
Đồng chí Lê Tiến Nhật – Bí thư Quận ủy Đống Đa phát biểu khai mạc hội nghị.
Để làm được điều này, đòi hỏi các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện Đại hội XII. Các cấp ủy đảng cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và cần xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức…

Đồng thời, trong quá trình tổ chức quán triệt phải gợi ý và định hướng những nội dung và vấn đề cần góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội XII; việc góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội XII sẽ được tiến hành đồng thời với việc góp ý cho các dự thảo văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên và đại hội đảng bộ cùng cấp./.       
TAG: