DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY, CHỐNG DỊCH COVID-19 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Quận Hải Châu – Đà Nẵng: Thực hiện đề án đưa Nghị quyết Đảng vào đời sống

Doãn Thành
04-02-2017 08:41
Kinhtedothi - Quận Hải Châu với vai trò là trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
 Một trong những yếu tố giúp cho quận duy trì được vị thế là trung tâm của thành phố đó là thực hiện tốt việc đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống nhân dân.
Số liệu thống của Văn phòng UBND quận Hải Châu, trong năm 2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 121% so với dự toán và 19,5% so với năm 2015. Các chỉ số phát triển văn hóa, giáo dục, an ninh – quốc phòng, trật tự đô thị... đều đạt con số khả quan, trọng tâm trong quá trình phát triển này đó là thành công bước đầu trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quận ủy Hải Châu đã tập trung lãnh, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đảng bộ quận Hải Châu là địa bàn có số lượng Đảng viên lớn nhất của thành phố Đà Nẵng với hơn 10.000 đảng viên, chất lượng Đảng viên được đánh giá cao do 2/3 đều là những cán bộ hưu trí, phần còn lại đa số là cán bộ đang công tác. Toàn quận có 47 cơ sở Đảng thuộc 13 Đảng bộ phường và đảng bộ khối cơ quan, nhà trường. Tính đến hết năm 2016, quận ủy Hải Châu có gần 850 Báo cáo viên, Tuyên truyền viên tại các phường và ở cơ sở.
Trước sự lớn mạnh của các chi bộ Đảng, năm 2015, Quận ủy Hải Châu xây dựng xong Đề án “Đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống nhân dân trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2015 – 2020”. Tháng 5/2016 Đề án đã được Ban thường vụ Quận ủy thống nhất và đưa vào thực hiện.
Đề án đánh dấu sự đổi mới một cách toàn diện về cách làm của quận Hải Châu đối với công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục trên địa bàn quận, tập trung vào 3 nội dung:
Thứ nhất, sau khi nghiên cứu đánh giá thực hiện việc tuyên truyền nghi quyết theo phương thức truyền thống trước đây, đó là việc triệu tập Đảng viên để tuyên truyền, vận động. Đến nay cùng với việc triệu tập sẽ tiến hành thảo luận trực tiếp về các vấn đề tại thời điểm tuyên truyền và tiến hành thu hoạch luôn những nội dung thảo luận. Chủ động thực hiện việc sớm đưa Nghị quyết đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp cận, nhận thức trước thông qua các hội nghị báo cáo viên để có thể hiểu rõ, hiểu sâu về những vấn đề trước khi tuyên truyền.
Thứ hai, là bám sát phương thức chỉ đạo mới của Quận ủy đó là triển khai những vấn đề theo trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng thời điểm chứ không xây dựng những chủ trương chung chung cho cả một thời kỳ.
Thứ ba, là tiến hành tổng kết, sơ kết báo cáo về thực tế quá trình thực hiện, những kết quả, cũng như khó khăn tồn tại và hướng giải quyết.
Ông Phạm Xuân Thụ - Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Hải Châu cho biết: “Đề án Đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống nhân dân trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2015 – 2020 là đề án có tính đồng thuận cao và có hệ thống hơn. Việc triển khai đề án này đã tạo ra điểm nhấn trong phương thức lãnh đạo của Ban thường vụ quận ủy, đó là việc đưa ra chủ trương và lãnh đạo các cấp, ngành thực hiện chủ trương đó. Ban Thường vụ quận ủy có kỳ vọng rất nhiều vào Đề án này, đó là việc đưa Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó tác động trực tiếp đến các Đảng viên là lực lượng nòng cốt”
Bên cạnh vấn đề đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống nhân dân, trong năm qua quận ủy Hải Châu còn làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2016, đã tiến hành kỷ luật 11 Đảng viên, tăng 55% so với năm 2015 và xóa tên 27 Đảng viên không đủ điều kiện sinh hoạt ra khỏi danh sách.
Năm 2017, quận Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của thành phố Đà Nẵng, đó là: “Đảm bảo mục tiêu “4 an”; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; Xây dựng các giải pháp hữu hiệu trong phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy”. Phấn đấu đạt thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng và không có cơ sở Đảng yếu kém, đảm bảo các vấn đề về an ninh – quốc phòng và trật tự đô thị làm đòn bẩy cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế: công tác chỉ đạo, điều hành ở một số thời điểm, một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt, đồng bộ, có lúc còn thụ động; công tác phối hợp chưa thật chặt chẽ; tính chuyên nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao…
Ông Phạm Xuân Thụ cho biết thêm: “Hiện nay trình độ dân trí tại Đà Nẵng tương đối cao, nên mỗi khi đưa Nghị quyết mới của Đảng vào với đời sống là người dân nhanh chóng nắm bắt và hiểu được, vì vậy trong quá trình vận động, tuyên truyền cũng gặp nhiều thuận lợi và nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của người dân và cán bộ Đảng viên”