DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quận Hoàng Mai khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018

Việt An
02-04-2018 16:46
Kinhtedothi - Ngày 2/4, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018.
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018 của quận Hoàng Mai diễn ra từ ngày 2/4 đến 3/4/2018

Trong 2 ngày từ 2/4 và 3/4/2018, các học viên sẽ được giảng viên trao đổi về các nội dung phối hợp tổ chức, các lực lượng trong thực hiện công tác dân vận có hiệu quả; về chủ đề công tác năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương "Năm Dân vận Chính quyền" và chủ đề năm 2018 của TP Hà Nội "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận; các nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ngoài ra, các học viên còn được giảng sâu hơn về Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới"; Quyết định số 2304-QĐ/TU, ngày 11/6/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Quy chế công tác dân vận; Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về "Ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị" và Kết Luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp".
Lớp bồi dưỡng giúp cán bộ làm công tác dân vận nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác dân vận trong Đảng. Từ đó thống nhất nhận thức, trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận những kiến thức, thông tin kịp thời, những kinh nghiệm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ năng khéo léo trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng.