DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Hoàng Mai sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố

Việt An
10-10-2019 08:00
Kinhtedothi - Ngày 9/10, Ban thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Tin liên quan
Ngày 16/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Đề án được áp dụng tại các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố thuộc TP Hà Nội. Đối tượng áp dụng: Cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội.
 Toàn cảnh hội nghị. 
Xuất phát từ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở 14 phường và các tổ dân phố trên địa bàn quận. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ không chuyên trách tại phường, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã xây dựng Đề án số 03-ĐA/QU, ngày 30/9/2019 để sắp xếp, tinh gọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố, đây cũng là yếu tố khách quan trong tình hình hiện nay nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, cụ thể là Kết luận số 64-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch 109-KH/TU, ngày 29/11/2018 của Thành ủy Hà Nội...
Xuất phát từ vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai; kết quả nghiên cứu và thực hiện bước đầu Đề án “thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai” của Ban Thường vụ Quận ủy. Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, gắn với tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn dân cư.
Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 của Thành ủy về “kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội”, Quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo, rà soát, sắp xếp còn 681 tổ dân phố (Năm 2004 thành lập quận là 753 tổ dân phố).
Hiện nay, quận Hoàng Mai có 14 phường, trong đó: Phường loại I có 13 phường, phường loại II có 01 phường. Hệ thống chính trị ở dân cư có: 187 chi bộ dân cư, 701 tổ dân phố, 187 Ban công tác Mặt trận, 187 Chi hội Cựu chiến binh, 187 Chi hội Phụ nữ, 187 Chi Đoàn thanh niên.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh: việc triển khai thực hiện Đề án của Thành ủy và Quận ủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đối với cơ sở, đồng thời quán triệt, tuyên truyền Đề án của Quận ủy; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án của phường trên cơ sở Đề án của quận và các văn bản chỉ đạo của UBND quận, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở theo thẩm quyền…