DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Quận Thanh Xuân: 19/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Hồng Thái
13-01-2021 20:36
Kinhtedothi - Ngày 13/1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5.
Tin liên quan

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2020, trọng tâm công tác năm 2021 của Đảng bộ quận Thanh Xuân: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2020 với 19/19 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, 7/19 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 5 ngày 13/1

Đáng chú ý, một số kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Thanh Xuân được 4.863,4 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán pháp lệnh năm 2020.

Công tác quản lý đô thị được chú trọng, chất lượng duy trì vệ sinh môi trường bước đầu đạt kết quả. Các nội dung của chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” được triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn quận. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được nâng lên; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn.

Các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án trường học được tập trung chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, tiến độ kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực; hoàn thành GPMB 2 dự án trọng điểm của thành phố và quận, cơ bản hoàn thành GPMB dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch tuyến phố Lê Văn Thiêm. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực; Giáo dục và đào tạo lần thứ 6 liên tiếp đứng đầu ngành GD&ĐT Thủ đô, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận đảm bảo kịp thời, đúng quy định và được UBND Thành phố tặng Bằng khen. Công tác an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả; Quận Thanh Xuân được UBND Thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua an toàn thực phẩm 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, công tác cải cách hành chính đạt kết quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn được bảo đảm; giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục duy trì nền nếp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội của 53/53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận, đạt tỷ lệ 100%.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quận được duy trì, đổi mới đi vào thực chất, sát với nhiệm vụ địa phương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020 của quận. Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận đã xây dựng kế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, nhất là công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, công tác phòng chống dịch Covid-19, thu ngân sách, GPMB; đảm bảo ANCT, TTATXH và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021: Quận Thanh Xuân xác định năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ tập trung vào số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2021...