DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Quận Thanh Xuân: Công dân đánh giá cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Hồng Thái
30-09-2020 15:43
Kinhtedothi - Tại buổi đối thoại về thủ tục hành chính 9 tháng năm 2020 do UBND quận Thanh Xuân tổ chức chiều 30/9, các công dân đã đánh giá cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của quận và các phường.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2020, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính quận Thanh Xuân tiếp tục đạt được những kết quả tốt. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được siết chặt, thực hiện nghiêm túc, tự giác tại các cơ quan, đơn vị. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường tiếp tục rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

Quang cảnh buổi đối thoại 

Hiện nay, cấp quận đã tiếp nhận và đưa vào vận hành 112/206 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 54,36%), trong đó có 23/206 (đạt 11,16%) dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cấp phường đang vận hành 54/90 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 60%), trong đó 5/90 (đạt 5,55%) dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

9 tháng qua, cấp quận đã tiếp nhận 4.716 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 4.704 hồ sơ; còn 12 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, không có hồ sơ chậm muộn. Tương tự, cấp phường đã tiếp nhận 23.428 hồ sơ; đã giải quyết đúng hạn 23.398 hồ sơ; 30 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, không hồ sơ chậm muộn. Đặc biệt, toàn quận Thanh Xuân đã tiếp nhận và giải quyết 7.072 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đạt 98,9%.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân 

Với sự cố gắng, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, 9 tháng qua, quận Thanh Xuân chưa nhận được phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính và nhận được 1 thư cảm ơn của công dân. Khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân năm 2020 đạt 98,71%, cao hơn so với năm 2019.

Tại buổi đối thoại, các công dân đã đánh giá cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa quận Thanh Xuân và các phường, nhất là ở lĩnh vực khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, trợ cấp chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội… Trong đó, quận đã giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ cao.