DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Quận Thanh Xuân: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Hồng Thái
10-03-2021 14:55
Kinhtedothi - Quận Thanh Xuân đã triển khai 3 đợt tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin liên quan

Trong đó, đợt 1 từ tháng 2/2021 đến 15/3/2021, cao điểm tuyên truyền trong tháng 4/2021; đợt 2 từ ngày 16/3/2021 đến ngày bầu cử (23/5/2021); đợt 3, sau ngày bầu cử (24/5/2021).

Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Nội dung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Cùng với đó, quận tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri Thủ đô nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng.

Ngoài ra, quận tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ quận Thanh Xuân, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân…