DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quận Thanh Xuân: Nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác

Hồng Thái
30-08-2019 09:53
Kinhtedothi - Ngày 29/8, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức hội thảo chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết: Qua các năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 50 năm thực hiện di chúc của người, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đã bám sát các yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị để tuyên truyền, triển khai thực hiện.
 
Các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực và đã có nhiều mô hình hay cách làm mới và có nhiều nội dung cụ thể để tổ chức đăng ký học và làm theo của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được hình thức, chấn chỉnh được lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ công chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.
Tại hội thảo, lãnh đạo quận ủy Thanh Xuân cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các đơn vị. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.