DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quận Thanh Xuân: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Hồng Thái
15-05-2019 18:00
Kinhtedothi - Ngày 15/5, quận Thanh Xuân đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, tích cực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, góp phần từng bước làm cho chất lượng, phạm vi hoạt động của MTTQ được mở rộng và nâng cao.

 Đại hội Đại biểu MTTQ quận Thanh Xuân lần thứ V.
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn quận được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.
MTTQ các cấp trên địa bàn quận thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm địa bàn trọng tâm để tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban công tác Mặt trận. Thông qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước.
Trong nhiệm kỳ mới, quận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động MTTQ quận và cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất, Đại hội đã nhất trí bầu 45 thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ quận và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.