DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Quận Thanh Xuân: Thông qua 10 nghị quyết chuyên đề quan trọng

Hồng Thái
13-12-2019 20:46
Kinhtedothi - Ngày 13/12, HĐND quận Thanh Xuân đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 - HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND quận Thanh Xuân đã đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2019; thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ V đã đề ra. Đồng thời, đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại kỳ họp, HĐND quận Thanh Xuân đã thảo luận, quyết nghị thông qua 10 nghị quyết chuyên đề quan trọng, cụ thể về các vấn đề: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (2) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2020; (3) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; (4) Cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; (5) Chủ trương đầu tư công trình Trường THPT Nhân Chính; (6) Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025; (7) Đề án chủ động phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 - 2021; (8) Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND quận; (9) Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 10 HĐND quận Thanh Xuân khóa V; (10) Tổ chức các kỳ họp HĐND quận thường lệ trong năm 2020.