DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Công Thọ
30-03-2021 16:23
Kinhtedothi - Với đại đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, hoàn thành 5 năm làm người đứng đầu cơ quan lập pháp.
Tin liên quan
  • Trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội Việt Nam cho các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội Việt Nam cho các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Ngày 30/3, tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV bắt đầu quy trình nhân sự, kiện toàn miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc nhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – tờ trình nhấn mạnh và cho biết việc kiện toàn các chức danh này là do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao sau Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nghị quyết về việc miễn nhiệm cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua với 429/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,38% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết miễn nhiệm thể hiện, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 841 ngày 29/3/2021 của UB Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, căn cứ biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm 2 chức vụ này với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Nghị quyết miễn nhiệm có hiệu lực kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia mới.
Như vậy, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đã hoàn thành trọng trách lãnh đạo cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước trong 5 năm qua. Tuy nhiên, bà Ngân vẫn sẽ tiếp tục điều hành các hoạt động tại Quốc hội, dự kiến tới hết sáng ngày mai, 31/3, khi Quốc hội bầu được Chủ tịch mới.
Việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội trước thời điểm Quốc hội khóa XIV kết thúc là do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước sau Đại hội Đảng XIII vừa qua để sớm ổn định bộ máy Nhà nước, bộ máy lãnh đạo các cấp cho nhiệm kỳ hoạt động mới sắp tới.
Kết thúc vai trò Chủ tịch Quốc hội nhưng bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội khóa mới được bầu, triệu tập kỳ họp đầu tiên (dự kiến trong tháng 7 năm nay).