DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Rà soát đầu tư hạ tầng vùng dân tộc

Lâm Nguyễn
10-08-2020 08:41
Kinhtedothi - Để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Thủ đô, những năm qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, bố trí hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ hạ tầng. Qua đó, góp phần thay đổi căn bản diện mạo vùng dân tộc miền núi.
Tin liên quan
Trường Tiểu học xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) mới được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Trọng Tùng
Gần 1.700 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng
Năm 2013, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015”. Theo kế hoạch, TP dự kiến đầu tư 186 dự án cho 14 xã thuộc 5 huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi, với tổng kinh phí 2.012 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện, dù nguồn ngân sách TP gặp nhiều khó khăn, song từ năm 2013 đến năm 2015, Hà Nội cũng đã quan tâm, bố trí 837,5 tỷ đồng để triển khai thực hiện 105 dự án phát triển hạ tầng vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, toàn bộ 105 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tích cực.
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI về các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân tộc, giữa năm 2016, UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020”.
Căn cứ đề xuất của UBND TP, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, phê duyệt kinh phí đầu tư 1.000 tỷ đồng để thực hiện 69 dự án phát triển vùng dân tộc miền núi theo Kế hoạch số 138.
Đến nay, ngân sách TP đã bố trí được 850 tỷ đồng để triển khai thực hiện hàng chục dự án phát triển hạ tầng. Hầu hết các dự án được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, góp phần nâng cấp đồng bộ hạ tầng, cải thiện đời sống, sản xuất cho đồng bào vùng DTTS và miền núi của Thủ đô. 
Tiếp tục bố trí vốn cho dự án dân sinh
Trong quá trình triển khai đầu tư, TP đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm hiệu quả các công trình hạ tầng. Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các huyện khẩn trương quyết toán, bố trí vốn quyết toán từ nguồn ngân sách của huyện để thanh toán dứt điểm phần còn lại cho các nhà thầu thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch số 166, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản.
Đối với các dự án đã được dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Kế hoạch số 138 nhưng chưa được cân đối bố trí vốn để đầu tư, UBND TP Hà Nội giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát. Trên cơ sở đánh giá tổng thể, các sở ngành, địa phương thống nhất xác định những dự án thực sự cần thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; từ đó, đề xuất TP tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021 – 2025.
Kết quả rà soát cũng sẽ là cơ sở để UBND TP Hà Nội cập nhật vào trong kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đối với nhiệm vụ này, Hà Nội giao các Sở: KH&ĐT, Tài chính nghiên cứu, tham mưu để TP cân đối bố trí vốn cho các dự án bảo đảm phù hợp với nguồn lực đầu tư.