DÒNG SỰ KIỆN. * 90 NĂM ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * XUÂN CANH TÝ 2020 * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Rút ngắn quy trình thủ tục, không để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần

Công Thọ
22-08-2019 12:54
Kinhtedothi - “Rút ngắn quy trình thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin, dành thời gian hướng dẫn qua mạng, tránh để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, giúp giảm chi phí xã hội, giảm sự phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày 22/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Xây dựng.
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc
Báo cáo Đoàn kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU; tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tinh thần "5 rõ".
Sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Sở đã rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông". Cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức rõ trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở được kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức...
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng chỉ rõ một số hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của một số phòng, ban, đơn vị chưa sâu sát. Một số nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND thành phố giao chưa hoàn thành đúng tiến độ. Việc tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có việc chưa kịp thời...
Phát biểu góp ý tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, ngành xây dựng quản lý nhiều lĩnh vực rộng lớn, liên quan mật thiết đến đời sống người dân, doanh nghiệp, nhận được sự kỳ vọng, quan tâm thường xuyên của người dân, dư luận. Trong những năm gần đây, ngành xây dựng có nhiều nỗ lực cải cách hành chính hiệu quả được nhân dân ghi nhận. Thời gian tới, ngành xây dựng Hà Nội cần chỉ rõ những nội dung cải cách hành chính chưa thực hiện được, đặt ra giải pháp, lộ trình thực hiện. Tham mưu cho lãnh đạo TP giải quyết những vấn đề như cải tạo chung cư cũ, nhà siêu mỏng, siêu méo…
Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải cho rằng, người dân ngày càng đòi hỏi ở ngành xây dựng cao hơn như thủ tục phải nhanh hơn, chất lượng hơn, môi trường sạch hơn… trong bối cảnh nguồn lực có hạn, số lượng cán bộ ngày càng cắt giảm… Đồng chí Hà Minh Hải đề nghị Sở Xây dựng bổ sung thêm giải pháp để giải quyết các tồn tại về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung chính sách đặc thù…
Rút ngắn quy trình thủ tục hành chính
Sau khi nghe các thành viên Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi ý kiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kết luận buổi làm việc, đánh giá Sở Xây dựng đã triển khai các chủ trương, kế hoạch của TP trong sắp xếp tổ chức, bộ máy, giữ được ổn định, đoàn kết nội bộ…
Trưởng đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cố gắng của Sở Xây dựng trong việc tham mưu, đề xuất với thành phố để báo cáo Chính phủ việc sắp xếp bộ máy thanh tra xây dựng; tham mưu việc thống nhất tiêu chí nước sạch của Hà Nội; chương trình trồng 1 triệu cây xanh; đề xuất cơ chế thu gom rác thải có tiến bộ; đưa ra cơ chế bước đầu trong cải tạo 22/28 khu chung cư cũ; tập trung giải quyết bức xúc trong quản lý nhà chung cư; chống ô nhiễm môi trường ao hồ; bảo đảm nước sạch...
 Toàn cảnh buổi làm việc
Sở Xây dựng đã tham mưu, đề xuất UBND TP để trình Chính phủ sắp xếp lại thanh tra xây dựng, đến nay chính sách này phát huy hiệu quả. Thực tế hoạt động theo mô hình mới tỷ lệ sai phạm xây dựng rút xuống còn 5,6% (trước đó là 14%); đổi mới công tác thu gom rác thải; cấp nước sạch được đảm bảo; rút ngắn được một số thủ tục hành chính; Sở Xây dựng cũng là đơn vị được TP giao và hoàn thành sớm chương trình trồng 1 triệu cây xanh…
Sở cũng tham mưu, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý; có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; chú trọng xây dựng cơ chế phát triển nhà ở, xây dựng nhà tái định cư; phối hợp tốt trong tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị; thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của TP; có tiến bộ trong quản lý xe thi công công trình...
Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu, Sở Xây dựng tập trung rà soát các thủ tục hành chính phục vụ xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu quy trình, thủ tục nhằm tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyên môn; tìm hiểu các công nghệ mới để áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu các loại vật liệu xây dựng bền vững; Sở tham mưu với UBND thành phố đề xuất Chính phủ sửa đổi, phân cấp một số nội dung về quản lý nhà nước; liên thông với các sở, ngành.
Về một số nội dung cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Sở cần chủ động nghiên cứu, xử lý ô nhiễm môi trường theo phương châm sử dụng công nghệ hiện đại, phù hợp, hiệu quả, để người dân được hưởng lợi; tháo gỡ những vướng mắc trong việc tiếp tục trồng cây xanh.
Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Xây dựng quan tâm thực hiện theo hướng giảm chi phí, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng cách ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin.
“Rút ngắn quy trình thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin, dành thời gian hướng dẫn qua mạng, tránh để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, giúp giảm chi phí xã hội, giảm sự phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn kiểm tra, tiếp tục hoàn thiện các mặt công tác, tập trung thực hiện Chương trình 08-CTr/TU đạt kết quả toàn diện trong thời gian tới.