DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Sắp xếp, đổi mới 3 xí nghiệp thuộc HADICO

Như Hương
13-03-2017 16:05
Kinhtedothi - Trong nội dung Công văn số 2054/VP-KT, Văn phòng UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO) hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 3 xí nghiệp: Nông lâm nghiệp Sông Đà, Dứa Suối Hai, Chè Lương Mỹ.
Cụ thể, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Sở Tài chính báo cáo về kết quả cuộc họp ngày 3/3/2017 với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 3 xí nghiệp: Nông lâm nghiệp Sông Đà, Dứa Suối Hai, Chè Lương Mỹ.
Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 3 xí nghiệp: Nông lâm nghiệp Sông Đà, Dứa Suối Hai, Chè Lương Mỹ thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội theo kết luận tại cuộc họp của đồng chí Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nghiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; báo cáo UBND TP Hà Nội trước 28/3/2017.