DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Siết chặt quản lý đăng ký kinh doanh

16-12-2011 10:50
KTĐT - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH & ĐT) đang gấp rút hoàn thiện Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Theo đó, định kỳ vào tuần đầu tiên của mỗi quý, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chủ trì, phối với Cục Thuế để xác định thông tin sai khác về thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Được biết, việc hoàn thiện Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện từ tháng 6/2010 tới nay đã tạo được bộ cơ sở dữ liệu cập nhật và đầy đủ về hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam...

TAG: