DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ NHIỄM SÁN LỢN TẠI BẮC NINH * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Sở Công thương tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4

23-10-2012 14:45
KTĐT - Ngày 23/10, Đảng bộ Sở Công thương TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương (TƯ) 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng, đề nghị tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương cần tập trung kiểm điểm tự phê bình 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Trong quá trình kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo sở cần chân thành để thực hiện nghiêm túc, thận trọng, căn bản, thực chất theo đúng chỉ đạo của TƯ; tránh tình trạng làm hình thức, chiếu lệ; phát huy được dân chủ, gắn trách nhiệm của tập thể và cá nhân với một cách lãnh đạo, chỉ đạo chung cho tập thể sở.

Đồng chí Nguyễn Huy Tưởng đề nghị, sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân Sở Công thương cần chọn những việc cần làm ngay rút ra qua quá trình kiểm điểm để tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần chú trọng tìm ra những giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, công nghiệp, đẩy mạnh tăng trưởng các ngành thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư xã hội và phát triển doanh nghiệp, tăng cường quản lý thị trường… góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

TAG: