DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Sở Du lịch Hà Nội triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3

Hồ Hạ
14-04-2017 17:34
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng, Sở Du lịch Hà Nội đang triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với 6 thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 Trang web http://egov.hanoi.gov.vn giúp công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội.

Thời gian chính thức vận hành từ ngày 19/01/2017, cụ thể như sau:

1. Đăng ký cấp thẻ hướng dân viên du lịch nội địa

2. Đăng ký cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

3. Đăng ký đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

4. Đăng ký đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5. Đăng ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

6. Đăng ký cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 

 6 thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Các công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực du lịch tại địa chỉ website: egov.hanoi.gov.vn

Quy trình sử dụng dịch vụ và nội dung công văn số 312/SDL-QLLH v/v thống báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được đính kèm trong file TẠI ĐÂY