DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 15 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI 2020 - HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Sóc Sơn rút ngắn thời gian giải quyết 28 thủ tục hành chính

Trương Ngọc Lan
22-10-2019 14:25
Kinhtedothi - Ngày 22/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) TP Hà Nội do Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà làm trưởng đoàn, đã có cuộc kiểm tra công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019 tại huyện Sóc Sơn.
Tin liên quan
Theo UBND huyện Sóc Sơn, trong 9 tháng đầu năm, địa phương đã ban hành 58 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC, đồng thời triển khai đầy đủ đến 100% phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Thực hiện 42 cuộc kiểm tra về kỷ cương hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, 32 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện về thực hiện phân cấp trong công tác tổ chức bộ máy.
Công tác kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đi vào nề nếp. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra 119 Nghị quyết.
Việc thực hiện CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho công dân và tổ chức. Huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Niêm yết công khai đầy đủ 263 thủ tục hành chính cấp huyện và 125 thủ tục hành chính cấp xã, 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình và tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
 Đoàn công tác TP kiểm tra việc thực hiện công vụ tại huyện Sóc Sơn 
9 tháng, đã rút ngắn thời gian giải quyết 28 thủ tục hành chính; cấp huyện đã giải quyết 7.081/7.214 hồ sơ tiếp nhận, đúng hạn 100%; cấp xã giải quyết 98.582/98/952 hồ sơ, đúng hạn trên 99%. Đối với giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: cấp huyện tiếp nhận và giải quyết 920/920 hồ sơ, cấp xã 16.732/16.732 hồ sơ, 100% đúng hạn, 358 hồ sơ trước hạn.
Kết luận buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo huyện Sóc Sơn và sự triển khai của các phòng, ban, xã, thị trấn thuộc huyện trong thực hiện tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, thể hiện ở 5 kết quả nổi bật: Lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện, chỉ đạo quyết liệt, sát sao; Triển khai CCHC sâu rộng trong các đơn vị; Quan tâm công tác tự kiểm tra, đầu tư đồng đều; Công tác tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa khá tốt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao; Quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.
Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Nội vụ cũng lưu ý huyện Sóc Sơn 6 vấn đề: Cần quan tâm rà soát lại việc xây dựng kế hoạch và đặc biệt là công tác tổ chức thực hiện kế hoạch, làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành của đơn vị và cá nhân; Thực hiện nghiêm túc xây dựng lịch công tác tuần, tháng làm căn cứ đánh giá hàng tháng, không chờ phần mềm; Xác định nhu cầu, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo sát thực tiễn; chủ động khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân; Rà soát việc sử dụng lao động hợp đồng và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy; Rà soát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Đối với kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn tiếp thu và sẽ tổng hợp chung tham mưu thành phố chỉ đạo.