DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO COVID-19

Sửa đổi, bãi bỏ một số thủ tục hành chính về môi trường

Mai Vân
06-05-2019 13:53
Kinhtedothi - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Tin liên quan
Một số danh mục về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường được sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh họa.
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 1 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; 1 thủ tục hành chính sửa đổi, 1 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sửa đổi: Thành phần, số lượng hồ sơ, Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính).
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tục số 2 Phần III, tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội hết hiệu lực.
Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 4128/2018/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong linh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở TN&MT TP Hà Nội.
Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn TP đó là thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích. Thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Danh mục bổ sung này có căn cứ pháp lý của Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội; và Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Đồng thời, bãi bỏ 3 thủ tục thuộc thẩm quyền giải của UBND cấp huyện và Sở TN&MT, gồm:
Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: căn cứ theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Căn cứ theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Căn cứ theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.