DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tác động của Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đưa ra 4 kịch bản thu ngân sách nhà nước

Việt An
10-03-2020 15:58
Kinhtedothi – Nếu dịch bệnh Covid-19 kết thúc trong quý II/2020, dự kiến thu ngân sách của TP Hà Nội giảm khoảng 2,85% - 4,06% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 6.600 tỷ - 9.400 tỷ đồng.
Tin liên quan
Cục Thuế TP Hà Nội dự kiến số thu năm 2020 của Hà Nội có thể bị ảnh hưởng suy giảm so với dự kiến khi xây dựng dự toán năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19. Do đó, Cục Thuế đưa ra 4 kịch bản giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 tương ứng vào thời điểm hết dịch bệnh. Cụ thể như sau:
 Cục Thuế Hà Nội đưa ra 4 kịch bản thu ngân sách nhà nước trước tác động của Covid-19. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 kết thúc trong quý I/2020, dự kiến giảm khoảng 1,82% - 2,33% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 4.200 tỷ - 5.400 tỷ đồng.
Kịch bản 2: Dịch Covid-19 kết thúc trong quý II/2020, dự kiến giảm khoảng 2,85% - 4,06% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 6.600 tỷ - 9.400 tỷ đồng.
Kịch bản 3: Dịch Covid-19 kết thúc trong quý III/2020, dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4,67% - 5,49% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 10.800 tỷ - 12.700 tỷ đồng.
Kịch bản 4: Dịch Covid-19 kéo dài sang quý IV/2020, dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 6,48% - 7,17% số thu nội địa không bao gồm các khoản thu từ đất, tương đương giảm khoảng 15.000 tỷ - 16.600 tỷ đồng.
Đối với mỗi kịch bản, Cục Thuế TP Hà Nội dự báo theo 2 khả năng. Đó là, khả năng ảnh hưởng suy giảm thu ngân sách nhà nước thấp được xây dựng trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh không quá nghiêm trọng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 của Trung ương, của Thành phố phát huy hiệu quả cao và mang lại hiệu ứng tích cực ngay từ đầu Quý II/2020.
Khả năng ảnh hưởng suy giảm ngân sách nhà nước cao được xây dựng trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh rất nghiêm trọng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 của Trung ương, Thành phố, phát huy hiệu quả nhưng có độ trễ nhất định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thu ngân sách nhà nước.
Như vậy, nếu tính cả tác động giảm thu ngân sách nhà nước do áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế đồ uống có cồn khi tham gia giao thông (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP) với mức dự kiến giảm thu từ 6.280 tỷ đồng – 7.480 tỷ đồng (kịch bản 1) đến 8.680 tỷ - 11.480 tỷ đồng (kịch bản 2) hoặc 12.88 tỷ - 14.780 tỷ đồng (kịch bản 3) và tối đa khoảng 17.080 – 18.680 tỷ đồng (kịch bản 4).
Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2020 thực hiện 19.151 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng tháng thực hiện 49.984 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019.