DÒNG SỰ KIỆN. * XUÂN CANH TÝ 2020 * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TỪ KHÓA: “Nhân Sự Khóa Mới”

  • Nhân sự khóa mới: Giảm số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện
    11-06-2019 17:15 - Tin tức
    Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ khóa mới giảm khoảng 5\% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy;...
1