DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tăng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

05-01-2013 17:33
KTĐT - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trung tâm trưng bày và lưu giữ quý giá về văn hoá của đủ 54 dân tộc. Tính đến năm 2000 đã tích luỹ được 15.000 hiện vật, 42.000 phim (kèm ảnh màu), 2190 phim dương bản, 273 băng ghi âm các cuộc phỏng vấn, âm nhạc, 373 băng video và 25 đĩa CDRom.
Theo Thông tư của Bộ Tài chính, từ ngày 15/2/2013, mức phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đối với người lớn là 40.000 đồng/người/lượt, thay cho mức 25.000 đồng/lượt/người đang áp dụng.

Thông tư 226/2012/TT-BTC có nội dung nêu trên được áp dụng từ ngày 15/2/1013, thay thế Quyết định số 104/2007/QĐ-BTC ngày 18/12/2007.
 
 
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
 

Theo quy định mới, mức phí thăm quan sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành. Đối với sinh viên, mức phí 15.000 đồng/người/lượt thay mức 5.000 đồng/lượt/người. Đối với học sinh, trẻ em mức phí tăng từ 3.000 đồng/lượt/người lên 10.000 đồng/người/lượt.

Bộ Tài chính nêu rõ, không thu phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đối với 2 trường hợp: Trẻ em dưới 6 tuổi và Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

Ngoài ra, một số đối tượng được giảm 50% mức phí thăm quan Bảo tàng gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định 170/2003/QĐ-TTg.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trung tâm trưng bày và lưu giữ quý giá về văn hoá của đủ 54 dân tộc. Tính đến năm 2000 đã tích luỹ được 15.000 hiện vật, 42.000 phim (kèm ảnh màu), 2190 phim dương bản, 273 băng ghi âm các cuộc phỏng vấn, âm nhạc, 373 băng video và 25 đĩa CDRom.

Đây cũng là một trung tâm nghiên cứu dân tộc học với những chuyên gia về các dân tộc, các lĩnh vực chuyên ngành. Người ta đến đây không chỉ để thăm quan, giải trí, mà còn để tìm hiểu, nghiên cứu về các dân tộc, các sắc thái văn hoá đa dạng và đặc sắc của từng tộc, từng vùng cũng như những giá trị truyền thống chung của các dân tộc.
 
 
TAG: