DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Bí thư Hoàng Trung Hải: Tăng tiến độ, chất lượng của từng đề tài nghiên cứu khoa học

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
26-02-2019 17:13
Kinhtedothi - Chiều 26/2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp thứ 4 xem xét tình hình, tiến độ thực hiện chương trình.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận tại phiên họp
Dự phiên họp có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các chuyên gia, nhà khoa học...
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP, Giám đốc Sở KH&CN Lê Ngọc Anh cho biết, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Chương trình tại cuộc họp ngày 7/8/2018, đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan của TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Sở KH&CN đã chủ động hướng dẫn các đơn vị chủ trì đề tài khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu bảo đảm yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ.
Các đơn vị được giao chủ trì các đề tài thuộc chương trình đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Chủ nhiệm Chương trình để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các bản thuyết minh của đề tài, phê duyệt các thuyết minh và ký hợp đồng triển khai các đề tài ngay trong tháng 8/2018; khẩn trương thực hiện công tác nghiên cứu bảo đảm yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Theo đó, 8/8 đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu năm 2018 theo kế hoạch. Tuy nhiên, chất lượng còn chưa được thẩm định, đánh giá; nội dung một số báo cáo nghiên cứu thành phần trong các đề tài chưa đạt yêu cầu…
Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, các đề tài nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Trong khi đó, theo tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp TP thì đến tháng 12/2019 phải xong văn kiện Đại hội. Vì vậy, các ban chủ nhiệm đề tài phải rà soát lại, chốt tiến độ và đến ngày 30/9/2019 phải bàn giao toàn bộ sản phẩm các đề tài.
Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, so với kết quả thực hiện nhiệm vụ được báo cáo tại phiên họp trước, tình hình thực hiện chương trình đến nay đã có nhiều tiến bộ. Một số đề tài triển khai tích cực, có kết quả tốt. Tuy nhiên, một số đề tài chậm, chất lượng còn hạn chế; việc bố trí công việc, cách làm ở một số đề tài còn chưa hợp lý.
Về các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu, chủ nhiệm các đề tài phải xác định rõ trách nhiệm với Ban chủ nhiệm và Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Tiếp tục nỗ lực khắc phục hạn chế để tăng tốc bảo đảm tiến độ, chất lượng của từng báo cáo và đóng góp thiết thực cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Đặc biệt, trên cơ sở nghiên cứu các đề tài theo chương trình, phải tập trung tư duy, đề xuất những vấn đề mới phục vụ xây dựng Văn kiện cũng như định hướng phát triển thiết thực cho Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.
Để bảo đảm hiệu quả thiết thực của các đề tài, Bí thư Thành ủy yêu cầu, chủ nhiệm các đề tài chủ động trao đổi các báo cáo trung gian với Tiểu ban Văn kiện để phục vụ việc xây dựng báo cáo chính trị. Trên cơ sở báo cáo trung gian, Tiểu ban Văn kiện cũng có trách nhiệm trao đổi, nêu yêu cầu đối với các nhóm nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo, cập nhật kịp thời. Đồng thời, để tăng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề tài nghiên cứu, Ban chủ nhiệm các đề tài phải thường xuyên giao ban, rà soát tiến độ, đánh giá chất lượng các chuyên đề nhánh bị chậm và có văn bản nhắc nhở, đôn đốc thường xuyên đối với các cá nhân, tập thể liên quan.