DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tăng trưởng kinh tế huyện Phúc Thọ đạt bình quân 9,4%/năm

Lâm Nguyễn
15-06-2018 13:57
Kinhtedothi - Sáng 15/6, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH 12 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1/8/2008 - 1/8/2018).
 Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú phát biểu tại hội nghị
Thời điểm mới hợp nhất với TP Hà Nội, điều kiện cơ sở hạ tầng của huyện Phúc Thọ còn rất nhiều hạn chế. Kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp; công nghiệp - thương mại - dịch vụ chậm phát triển. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 6,4 triệu đồng/người/năm. 
Sau 10 năm hợp nhất, Phúc Thọ đã có thêm nguồn lực đầu tư phát triển, trọng tâm là từ nguồn vốn Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2010 – 2015 và 2016 – 2020. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng của địa phương được nâng cấp ngày một đồng bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong 10 năm qua của huyện đạt 9,4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, hiện đã đạt trên 38 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn huyện đã có 20/22 xã về đích nông thôn mới; huyện phấn đấu đưa 2 xã còn lại là Xuân Phú và Thượng Cốc hoàn thành nông thôn mới, và Phúc Thọ trở thành “Huyện nông thôn mới” trong năm 2018…

Bên cạnh nâng cấp hạ tầng, cải thiện đời sống cho người dân, công tác y tế - giáo dục tiếp tục có được chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục các cấp mầm non, tiểu học và THCS. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 64,4%. 23/23 xã, thị trấn đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế…

Đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, dù vẫn còn một số hạn chế nhất định trong công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và công tác cán bộ, tuy nhiên, thành tựu mà huyện Phúc Thọ đạt được là rất ấn tượng. Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã đánh giá, đúc rút ra 5 bài học kinh nghiệm, làm cơ sở chỉnh đốn và nâng cao hoạt động công tác lãnh, chỉ đạo trong những năm tiếp theo.

Huyện cũng đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển từ nay tới năm 2020. Trong đó, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú nhấn mạnh các giải pháp chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Tập trung nguồn lực hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, chăm lo, phát triển nguồn ngân lực, gắn với xây dựng người Phúc Thọ văn minh, thanh lịch và trí tuệ, đúng với những giá trị cốt cách của công dân Thủ đô.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Phúc Thọ cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 Khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”.