DÒNG SỰ KIỆN. * VỤ VIỆC TẠI XÃ ĐỒNG TÂM * 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * HĐND TP HÀ NỘI VỚI CỬ TRI THỦ ĐÔ * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tăng trưởng nông nghiệp Hà Nội 10 năm đạt trung bình 3,34%

Lâm Nguyễn
19-09-2019 14:09
Kinhtedothi - Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội.
Tin liên quan
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, TP đã sớm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Các quy hoạch được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế của Thủ đô, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đất đai.
Cùng với đó là gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, giúp cho nền sản xuất nông nghiệp của TP phát triển toàn diện theo hướng hiện đại.
 Chăm sóc cây chè 
Đặc biệt, ngày 24/12/2015, UBND TP đã ban hành Quyết định số 7111/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp TP Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự điều hành của UBND TP, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, trong những năm qua, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, nhưng nên sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản giai đoạn 2010 - 2018 tăng trưởng và phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng bình quân của giá trị sản xuất nông lâm thủy sản giai đoạn 2010 - 2018 là 3,34%/năm.
Cơ cấu giá trị sản xuất năm 2018: Trồng trọt chiếm 41,24%, giảm 2,18% so với năm 2010; chăn nuôi chiếm 46,34%, tăng 0,38% so với năm 2010; thủy sản chiếm 8,02%, tăng 1,03% so với năm 2010; lâm nghiệp chiếm 0,28%, tăng 0,06% so với năm 2010; dịch vụ chiếm 4,12%, tăng 0,7% so với năm 2010. Giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế năm 2018 đạt 259 triệu đồng/ha/năm, vượt trước 2 năm mục tiêu của Chương trình (250 triệu đồng/ha/năm), tăng 117 triệu đồng/ha/năm so với năm 2010 (133 triệu đồng/ha/năm).