DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tập trung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới

05-11-2012 17:43
KTĐT - Ngày 5/11, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 313–TB/TU nêu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TU ngày 3/10/2012 “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Theo Thông báo, sau một tháng thực hiện Chỉ thị 11 trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô rất hoan nghênh, ủng hộ, nhất là trong điều kiện toàn Đảng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Sau khi có Chỉ thị, nhiều cán bộ, đảng viên đã tổ chức cho con, hay bản thân theo tinh thần “vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”, số lượng khách mời dự tiệc theo quy định, không mời khách trong giờ làm việc, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần và những nơi chi phí quá tốn kém. Có đồng chí lãnh đạo đã thực hiện hình thức báo hỷ sau ngày cưới thay cho việc mời dự tiệc cưới.

Tuy nhiên, Thành ủy cho rằng vẫn còn cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm túc, khách mời dự tiệc tuy giảm nhưng vẫn vượt quá quy định, chưa thực sự nêu gương đối với quần chúng, nhân dân.

Để Chỉ thị số 11 đem lại hiệu quả thiết thực, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị tại địa phương, đơn vị; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là vai trò nêu gương của các đồng chí cán bộ lãnh đạo để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, đầy đủ về chủ trương của Thành ủy, từ đó tự nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu kịp thời biểu dương những điển hình thực hiện tốt việc cưới văn minh, tiến bộ; phê phán những biểu hiện phô trương, tốn kém, trái với thuần phong mỹ tục và việc lợi dụng tổ chức tiệc cưới để trục lợi; có biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị.
 
TAG: