DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Tháng 1/2021: Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 0,4%

Trâm Anh
30-01-2021 17:19
Kinhtedothi - Trong tháng 1/2021, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ an toàn giữa nguồn vốn huy động và nguồn vốn cho vay.
 

Tính đến hết tháng 1/2021, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 3.765 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiền gửi VNĐ tăng 0,4% so với 31/12/2020; tiền gửi ngoại tệ tăng 0,1%; tiền gửi tiết kiệm tăng 0,3%; tiền gửi thanh toán tăng 0,5%.

Về hoạt động cho vay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, các TCTD trên địa bàn, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính đến hết tháng 1/2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP đạt 2.213 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,7% so với 31/12/2020; dư nợ trung và dài hạn tăng 0,2%; dư nợ VNĐ tăng 0,4%; dư nợ ngoại tệ tăng 0,1%.

Trong tổng dư nợ, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 182 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,1%; xuất khẩu đạt 105 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 377 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,9%; bất động sản đạt 418 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,9%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4%; chính sách xã hội đạt gần 9,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,5%; cho vay theo chương trình phục vụ nhu cầu đời sống đạt 386 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,3%.

Tình hình thực hiện lãi suất: Các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về lãi suất của NHNN, lãi suất huy động tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2 - 3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4 - 6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6 - 6,8%/năm.

Lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 5,5-8,0%/năm đối với ngắn hạn; 7,5 - 9,0%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) ở mức 4,5%/năm.

Về kiểm soát nợ xấu, các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến hết tháng 1, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay.