DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Nam Thành
28-10-2020 17:35
Kinhtedothi - Chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.
Tin liên quan
Mở đầu phiên làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Đoàn thư ký, ông Đỗ Quốc Cảnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những vấn đề lớn, hệ trọng của tỉnh trong giai đoạn mới, thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần dự thảo các Văn kiện trình Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng.

Ðại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ðại hội bày tỏ niềm tin sắt son, với trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao hơn, nguyện vọng lớn hơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu lớn đó là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

"Với thành công của Đại hội, chúng ta có thể khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội của ''Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt''. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.