DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean và một cửa quốc gia

12-12-2011 09:34
KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2120/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ chỉ đạo điều hòa, phối hợp các hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ chế một cửa; đồng thời, xem xét, nghiên cứu, nêu ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xây dựng mới hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế 1 cửa...

TAG: