DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam

Hà Thanh
07-04-2020 21:39
Kinhtedothi - Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam sẽ quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và nhân sự của Trung tâm.
Tin liên quan
Ảnh minh họa
Bộ TT&TT vừa ra quyết định thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Đây là đơn vị thuộc Bộ TT&TT, được ra đời với chức năng quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và nhân sự của Trung tâm.
Hội đồng gồm có 5 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là thành viên chuyên trách; 4 thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo của Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Viễn thông và VNNIC, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý VNNIC sẽ do Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt.
Ngay trước đó, ngày 31/3/2020, Bộ TT&TT đã ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý VNNIC. Theo đó, thành viên Hội đồng quản lý VNNIC phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Là công chức hoặc viên chức, đáp ứng tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất chính trị, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức tuân thủ pháp luật; có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trở lên trong công tác quản lý lĩnh vực TT&TT hoặc công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động chính của VNNIC…
Chủ tịch Hội đồng quản lý VNNIC phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng và có đủ thời gian công tác ít nhất 1 nhiệm kỳ (5 năm); có năng lực quản lý và đã đảm nhận chức vụ cấp trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT tối thiểu 3 năm trở lên.