DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
04-12-2019 17:58
Kinhtedothi - Chiều 4/12, tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, TP về công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 

Nghị quyết đã thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, TP về công tác cải cách hành chính.

Trình bày tờ trình của Thường trực HĐND TP về việc thông qua Nghị quyết, Chánh Văn phòng HĐND TP Lê Minh Đức nêu, thực hiện Nghị quyết 06/NQ- HĐND năm 2018 của HĐND TP về chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND đã thành lập đoàn giám sát về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW.

Báo cáo kết quả giám sát đã phản ánh những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan  đơn vị trong công tác thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, đồng thời đề xuất kiến nghị với các cơ quan T.Ư, TP, quận huyện, thị xã về các nội dung liên quan.

Từ kết quả của đoàn giám sát, Thường trực HĐND TP đã ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả giám sát trên và  giao UBND TP xây dựng và ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ và TP trong thời gian tiếp theo; tích cực chỉ đạo các sở, ngành TP, chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện tích cực đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng biên chế trên toàn TP; rà soát, đôn đốc việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và cải cách hành chính tới từng sở, ngành, địa phương.