DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

[Thông tin 114] Kinh doanh dịch vụ về PCCC cần điều kiện gì?

Luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy
26-05-2020 08:51
Kinhtedothi - "Tôi dự định kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, giám sát, kiểm định kỹ thuật về PCCC thì cần phải có những điều kiện gì?" - Nguyễn Thị Mai, quận Hà Đông, Hà Nội
Trả lời:
Cơ sở pháp lý quy định về kinh doanh dịch vụ PCCC:
1. Tại Khoản 1, Điều 9a, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, quy định kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra và kiểm định kỹ thuật về PCCC là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
2. Tại Điều 41 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, quy định điều kiện đối với DN, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra và kiểm định kỹ thuật về PCCC. Cụ thể như sau:
- Người đứng đầu DN và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC (tức là có bằng trung cấp chuyên ngành về PCCC trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC do Đại học PCCC cấp).
- DN, cơ sở phải có cá nhân đủ điều kiện hành nghề dịch vụ về PCCC, cụ thể: Có ít nhất 1 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; có ít nhất 1 cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC theo quy định tại Khoản 4, Điều 47, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
- Có địa điểm hoạt động, phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.