DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thủ tướng: Đang xuất hiện sức ì cản trở mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh

Nam Thành
02-07-2018 22:50
Kinhtedothi - “Đang xuất hiện sức ì ngày càng lớn, cản trở mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, không thể để tình trạng không làm cũng không sao, làm việc không tốt cũng không sao; chúng ta không thể dung túng cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu sự nỗ lực của cán bộ”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Tin liên quan
  • Đẩy lùi sức ì của bộ máy Đẩy lùi sức ì của bộ máy
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.
Nền kinh tế phải lấy mục tiêu hiệu quả làm đầu
Phát biểu kết luận phiên họp trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 vào ngày 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Qua 1/2 chặng đường của năm 2018, những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là tích cực, toàn diện. Song việc triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, bên cạnh thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức; các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được mà phải luôn chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để có những phản ứng chính sách kịp thời; năng động, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt hành động, nói đi đôi với làm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018.
Thủ tướng cũng nêu rõ yêu cầu đặt ra về cải cách thể chế, xây dựng cơ chế chính sách; nhấn mạnh những gì đang cản trở người dân, DN, cản trở sức sản xuất cần phải loại bỏ; nền kinh tế phải lấy mục tiêu hiệu quả làm đầu.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP; ưu tiên bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo dựng thêm dư địa cho điều hành chính sách kinh tế vĩ mô; đào sâu suy nghĩ, tìm giải pháp hiệu quả bổ sung động năng mới cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020; thực hiện cho được mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018 ở mức dưới 4%.
“Lạm phát và tăng trưởng nếu không chỉ đạo chặt chẽ thì sẽ có nhiều nguy cơ”, Thủ tướng đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương.
Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.
Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi NSNN trên cơ sở giải trình minh bạch, hiệu quả về định hướng và kỷ luật chi NSNN. Tăng cường quản lý thu, giảm nợ đọng và chống thất thu thuế hơn là tăng thuế; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định.
Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt. Duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay trên cơ sở bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh nền tài chính; điều hành các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, các cân đối vĩ mô. Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh để nâng cao giá trị gia tăng. Thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản, sớm giải quyết vấn đề “thẻ vàng” của EU; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch các địa phương có biển phải chịu trách nhiệm về vấn đề này trước Thủ tướng Chính phủ.
Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước, xâm nhập mặn, hạn hán ở các địa phương, có phương án tích nước, vận hành công trình phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất; tăng cường chỉ đạo, điều hành, có các giải pháp bảo đảm an toàn cho các đập, hồ chứa trong mùa mưa bão 2018.
Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất công nghiệp; tạo điều kiện để DN tăng xuất khẩu, giải quyết hàng tồn kho, đặc biệt trong các tháng cuối năm. Chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường tiêu dùng trong nước, thúc đẩy xây dựng thương hiệu hàng hoá, sản phẩm. Tăng cường công tác thông tin thị trường và hỗ trợ DN tháo gỡ các rào cản, đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng của nước nhập khẩu hàng hóa.
Tập trung hơn nữa chỉ đạo, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường sinh thái... thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo cho người có công. Tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cải thiện vấn đề nhà vệ sinh ở trường học và ở các bệnh viện, cơ sở y tế.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Không thể dung túng cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cán bộ
Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt chủ trương, chỉ đạo về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công quyền;…
“Đang xuất hiện sức ì ngày càng lớn, cản trở mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, không thể để tình trạng không làm cũng không sao, làm việc không tốt cũng không sao; chúng ta không thể dung túng cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu sự nỗ lực của cán bộ”, Thủ tướng nhấn mạnh về công tác cán bộ trong cải cách hành chính, tinh thần phục vụ nhân dân.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cấp cơ sở, không để khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trung ương.
Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương chủ động, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí, xã hội tình hình các mặt kinh tế - xã hội, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin sai trái, xấu độc, tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân hiểu về các chủ trương, chính sách; làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của các cấp Mặt trận, các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, lãnh đạo địa phương phải đánh giá đúng tình hình, thực trạng triển khai nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương mình để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.