DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện trên 3.554 tỉ đồng sửa chữa bảo trì đường bộ

30-12-2011 10:17
KTĐT - Theo Tổng cục ĐBVN, năm 2011 đã thực hiện 3.554,192 tỷ đồng để bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kì đường bộ. Trong khi đó, tổng số vốn được giao theo kế hoạch là 3.414,431 tỉ đồng.
Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Tổng cục đã giao kế hoạch theo 5 đợt và ưu tiên phân bổ vốn cho công tác bảo dưỡng thường xuyên, xử lý điểm đen, cầu yếu, hệ thống ATGT, công trình chuyển tiếp, công trình sửa chữa mặt đường và công tác khắc phục bão lũ ĐBGT bước 1.

Trong năm đã sửa chữa 195 cầu; kiểm định 44 cầu; Cải tạo, sửa chữa 68 điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT; Sửa chữa 1.116km mặt đường cục bộ đảm bảo êm thuận; Thảm 159,8km mặt đường (vốn bán quyền thu phí); Xây dựng và sửa chữa 57 cống, 49,5km rãnh; Xây dựng 48 kè, lắp đặt 30,7km hộ lan tôn sóng những vị trí nguy hiểm; khắc phục hậu quả bão lũ ĐBGT bước 1 gần 270 tỷ đồng.

TAG: