DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Công tác tổ chức sai một ly là đi một dặm

Trần Hà
18-01-2019 15:26
Kinhtedothi - Ngày 18/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, trong 3 năm qua, nhất là năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Nhất trí với 8 nhiệm vụ giải pháp nêu trong báo cáo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, toàn ngành cần bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những biện pháp mạnh mẽ, kịp thời và phù hợp.
Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Lưu ý cần tập trung làm công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù trên cơ sở quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
Phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, sau hội nghị, các cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng để sớm hoàn chỉnh báo cáo và kết luận hội nghị làm căn cứ để toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện trong những năm tới.
Nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị đã xác định, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng nguyện chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.